Archive for April, 2019

วิธีการเลือก โฮสติ้ง/VPS จากจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์พร้อมกัน ( Concurrent Users )

วิธีการเลือก โฮสติ้ง/VPS จากจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์พร้อมกัน ( Concurrent Users )

คำถาม ที่ทีมงาน PhalconHost ต้องตอบคำถามลูกค้าบ่อยๆ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาเลือกใช้บริการ โฮสติ้ง/VPS สอบถามคำถามประมาณนี้ครับ
– พึ่งทำเว็บไซด์ใหม่ จะใช้โฮสติ้งหรือ VPS ดี ?
– จะใช้บริการโฮสติ้ง หรือ VPS ดีกว่ากัน ?
– ต้องการย้ายโฮสติ้ง เพราะที่เดิมรู้สึกช้า ?
– ต้องการย้ายโฮสติ้งเพราะที่เดิมรับไม่ไหว แต่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้แค่โฮสติ้งได้ไหม ?
– ที่นี่มีปัญหาเรื่องช้าไหม ?
– ที่เดิมล่มบ่อยๆ ที่นี่ล่มบ่อยไหม ?