Archive for September, 2014

การเขียนโปรแกรมเป็นทีม ต้องทำอย่างไร


โดยปกติแล้ว ท่านใดที่อยู่ในสายการเขียนโปรแกรม คงรู้ว่าการเขียนโปรแกรมนั้นส่วนมาก มักจะฉายเดี่ยว หรือทำงานคนเดียว หรือแม้แต่ทำงานกันเป็นทีม แต่ก็จะแบ่งหน้าที่กันทำงานเป็นส่วนๆ เช่น คนนี้ทำ Design คนนี้ทำ Programming คนนี้ดูเรื่อง Server คนนี้ดูเรื่องหลังบ้าน อะไรอย่างนี้

LESS คืออะไร ใครยังเขียน CSS อยู่ต้องอัพเดตด่วน


LESS คืออะไร มาแล้วรูปแบบการเขียน CSS แบบใหม่ ที่จะทำให้ชีวิต Frontend ง่ายขึ้นเยอะ หรือคนทำเว็บไซด์อย่างเราๆ ท่านๆนี่เอง

LESS เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบหนึ่ง มีรูปแบบการเขียนคล้ายกับ CSS เลยทีเดียว แต่จะมีการประกาศตัวแปร มีฟังก์ชั่น มีการ บวก ลบ คูณ หาร มีการนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) ได้เหมือนเขียน OOP เลย เรียกการเขียนโปรแกรมแบบ LESS อีกอย่างหนึ่งว่า CSS pre-processor

MVC คืออะไร ผมก็ใช้อยู่นะ

ถ้าพูดถึง MVC หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่คนที่ได้ยินหรือเคยได้เขียนโปรแกรมโดยใช้ MVC อาจจะเขียนโปรแกรมไม่อยู่ในรูปแบบ MVC ก็ได้ เพราะอะไรนั้นหรือ อย่างหนึ่งคือ เราจะมีเหตุผลที่ทำให้เราไม่ทำตามรูปแบบ MVC ยังไงล่ะ