เข้าใช้งาน Remote Desktop ไม่ได้ หลังจากอัพเดต Windows

เข้าใช้งาน Remote Desktop ไม่ได้ หลังจากอัพเดต Windows

สำหรับท่านไหน ที่มีการใช้งาน Windows 7,8,10 และมีการกดอัพเดต windows ใหม่
เมื่อจะใช้โปรแกรม Remote Desktop เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ VPS Windows จะเจอข้อความประมาณนี้

“An authentication error has occurred.
The function requested is not supported

Remote computer: xxxx
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation
For more information, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660″