คู่มือการใช้งาน DirectAdmin
 • วิธีการเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ
  (Login/Logout) • การเปลี่ยนรหัสผ่าน
  (Change Password) • ระบบแจ้งเตือนแบบข้อความบนโฮสติ้ง
  (Message System) • การเพิ่มโดเมนลงในโฮสติ้ง
  (Domain Setup) • การจัดการ DNS Record บนระบบโฮสติ้ง
  (DNS Management) • วิธีการสำรองข้อมูล/เรียกคืนข้อมูล
  (Create/restore backups) • การดูสถิติ / ข้อผิดพลาด
  (Site Summary / Statistics / Logs) • การจัดการบัญชีผู้เข้าใช้งาน FTP
  (FTP Management) • การจัดการซับโดเมน
  (Subdomain Management) • การจัดการฐานข้อมูล MySQL
  (MySQL Management) • การจัดการไฟล์บนโฮสติ้งโดยตรง
  (File Manager) • การจัดการรายชื่อบัญชีอีเมล์บนโฮสติ้ง
  (E-Mail Account) • การเข้าใช้งานอีเมล์
  (Webmail) • การทำให้เว็บไซด์เป็น https
  (SSL Certificates) • การเข้าใช้งาน phpMyAdmin บนโฮสติ้ง
  (phpMyAdmin) • ระบบช่วยติดตั้งโปแกรมสำเร็จรูป กว่า 100+ แบบ (One Click Installation) • วิธีการอัพโหลดไฟล์เว็บไซด์ขึ้นโฮสติ้ง
  (WinSCP)

 • วิธีทดสอบเว็บไซด์ ด้วยการตั้งค่าไฟล์ Hosts ใน Windows, Mac

  วิธีทดสอบเว็บไซด์ ด้วยการตั้งค่าไฟล์ Hosts ใน Windows, Mac