คู่มือการใช้งาน DirectAdmin




 • วิธีการเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ
  (Login/Logout)



 • การเปลี่ยนรหัสผ่าน
  (Change Password)



 • ระบบแจ้งเตือนแบบข้อความบนโฮสติ้ง
  (Message System)



 • การเพิ่มโดเมนลงในโฮสติ้ง
  (Domain Setup)



 • การจัดการ DNS Record บนระบบโฮสติ้ง
  (DNS Management)



 • วิธีการสำรองข้อมูล/เรียกคืนข้อมูล
  (Create/restore backups)



 • การดูสถิติ / ข้อผิดพลาด
  (Site Summary / Statistics / Logs)



 • การจัดการบัญชีผู้เข้าใช้งาน FTP
  (FTP Management)



 • การจัดการซับโดเมน
  (Subdomain Management)



 • การจัดการฐานข้อมูล MySQL
  (MySQL Management)



 • การจัดการไฟล์บนโฮสติ้งโดยตรง
  (File Manager)



 • การจัดการรายชื่อบัญชีอีเมล์บนโฮสติ้ง
  (E-Mail Account)



 • การเข้าใช้งานอีเมล์
  (Webmail)



 • การทำให้เว็บไซด์เป็น https
  (SSL Certificates)



 • การเข้าใช้งาน phpMyAdmin บนโฮสติ้ง
  (phpMyAdmin)



 • ระบบช่วยติดตั้งโปแกรมสำเร็จรูป กว่า 100+ แบบ (One Click Installation)



 • วิธีการอัพโหลดไฟล์เว็บไซด์ขึ้นโฮสติ้ง
  (WinSCP)

 • วิธีทดสอบเว็บไซด์ ด้วยการตั้งค่าไฟล์ Hosts ใน Windows, Mac

  วิธีทดสอบเว็บไซด์ ด้วยการตั้งค่าไฟล์ Hosts ใน Windows, Mac