วีดีโอ การใช้งาน DirectAdmin สำหรับจัดการโฮสติ้ง

วิธีการเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ
(Login/Logout)


ระบบแจ้งเตือนแบบข้อความบนโฮสติ้ง
(Message System)


การจัดการ DNS Record บนระบบโฮสติ้ง
(DNS Management)


การดูสถิติ / ข้อผิดพลาด
(Site Summary / Statistics / Logs)


การจัดการซับโดเมน
(Subdomain Management)


การจัดการไฟล์บนโฮสติ้งโดยตรง
(File Manager)


การเข้าใช้งานอีเมล์
(Webmail)


การเข้าใช้งาน phpMyAdmin บนโฮสติ้ง
(phpMyAdmin)


วิธีการอัพโหลดไฟล์เว็บไซด์ขึ้นโฮสติ้ง (WinSCP)


การเปลี่ยนรหัสผ่าน
(Change Password)


การเพิ่มโดเมนลงในโฮสติ้ง
(Domain Setup)


วิธีการสำรองข้อมูล/เรียกคืนข้อมูล
(Create/restore backups)


การจัดการบัญชีผู้เข้าใช้งาน FTP
(FTP Management)


การจัดการฐานข้อมูล MySQL
(MySQL Management)


การจัดการรายชื่อบัญชีอีเมล์บนโฮสติ้ง
(E-Mail Account)


การทำให้เว็บไซด์เป็น https
(SSL Certificates)


ระบบช่วยติดตั้งโปแกรมสำเร็จรูป กว่า 100+ แบบ (One Click Installation)


วิธีทดสอบเว็บไซด์ ด้วยการตั้งค่าไฟล์ Hosts ใน Windows, Mac