Posts Tagged ‘hosting’

วิธีการเลือก โฮสติ้ง/VPS จากจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์พร้อมกัน ( Concurrent Users )

วิธีการเลือก โฮสติ้ง/VPS จากจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์พร้อมกัน ( Concurrent Users )

คำถาม ที่ทีมงาน PhalconHost ต้องตอบคำถามลูกค้าบ่อยๆ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาเลือกใช้บริการ โฮสติ้ง/VPS สอบถามคำถามประมาณนี้ครับ
– พึ่งทำเว็บไซด์ใหม่ จะใช้โฮสติ้งหรือ VPS ดี ?
– จะใช้บริการโฮสติ้ง หรือ VPS ดีกว่ากัน ?
– ต้องการย้ายโฮสติ้ง เพราะที่เดิมรู้สึกช้า ?
– ต้องการย้ายโฮสติ้งเพราะที่เดิมรับไม่ไหว แต่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้แค่โฮสติ้งได้ไหม ?
– ที่นี่มีปัญหาเรื่องช้าไหม ?
– ที่เดิมล่มบ่อยๆ ที่นี่ล่มบ่อยไหม ?

โฮสติ้ง (Hosting) คืออะไร

โฮสติ้ง (Hosting) คืออะไร

โฮสติ้ง (Hosting) คือ รูปแบบการให้บริการอย่างหนึ่ง สำหรับเป็นพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต เมื่อคนใดต้องการเผยแพร่ข้อมูลแบบออนไลน์ ให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาเรียกดูข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูล หรืออื่นๆ จะต้องมีการสร้างเว็บไซด์ขึ้นมาก่อน และจึงนำเว็บไซด์ที่สร้างไว้นั้น อัพโหลดขึ้นมาที่ระบบที่ให้บริการฝากพื้นที่ หรือเรียกว่า ระบบโฮสติ้ง

โฮสติ้ง จะมีการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ทำหน้าที่หลากหลาย เช่น Web Server, FTP, Database, DNS, E-mail, Subdomain, Cronjob และอื่นๆ ซึ่งผู้ที่ต้องการสร้างระบบโฮสติ้งเอง อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูง หากต้องการแค่จะมีเว็บไซด์เล็กๆ ก็เพียงเช่าบริการโฮสติ้ง และจ่ายค่าบริการรายปีแค่ไม่กี่บาท

ต้องการมีเว็บไซด์ จะเริ่มต้นอย่างไร

การทำเว็บไซด์จะมีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ
1. เว็บไซด์ (Website)
2. โฮสติ้ง (Hosting)
3. โดเมน (Domain)

1. เว็บไซด์ (Website)
จะมีอยู่ 2 แบบคือทำเองหรือจ้างคนอื่นทำเว็บไซด์
– ถ้าจ้างคนทำเว็บไซด์ก็ง่ายเลยเพียงแค่ เตรียมข้อมูลที่จะใส่ลงในเว็บไซด์, หาผู้รับทำเว็บไซด์, ตกลงราคากันให้เรียบร้อย ก็จะได้เว็บไซด์ตามที่เราต้องการ
– ถ้าทำเว็บไซด์เอง ก็มีอีก 2 แบบ คือใช้ระบบเว็บไซด์สำเร็จรูป (CMS) เช่น Joomla, WordPress เป็นต้น หรือจะเขียนโปรแกรมเว็บไซด์เองเลยก็ได้

inode คืออะไร

inode คืออะไร


inode ในความหมายของ การใช้งานโฮสติ้งคือ จำนวนไฟล์ที่อยู่ในโฮสติ้งนั้นๆ เช่น *.jpg, *.png, *.html, *.php, *.js, *.css เป็นต้น

โดยปกติผู้ให้บริการ (Hosting Provider) จะมีการกำหนด inode ไว้ต่อบัญชี (Account) เช่น 50,000ไฟล์ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าบางรายทำการใส่ไฟล์ในโฮสติ้งนั้นๆ เยอะเกินไป เป็นเหตุทำให้ระบบโฮสติ้งโดยรวมมีปัญหาได้

Dedicated Server, VPS, Hosting ต่างกันอย่างไร


Dedicated Server, VPS, Hosting ต่างกันอย่างไร และควรเลือกแบบไหนดี เป็นประเด็นที่มีความสับสนกันมาก แม้ผู้ที่พัฒนาเว็บไซด์อยู่แล้วก็อาจจะสับสนในตอนแรก โดยคำที่ใช้เรียกกันคือ เครื่องเซิฟเวอร์ (Server) ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกแบบกว้างๆ ใช้เรียกแทนได้ทั้ง Dedicated, VPS, Hosting และอาจจะมีอีกคำหนึ่งคือ Colo ซึ่งบ่อยครั้งที่เราอาจจะเรียกชื่อต่างๆ สลับกันไปมา ซึ่งต้องอธิบายกันค่อนข้างนานกว่าจะเข้าใจกัน และแม้จะอธิบายแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่า ควรจะเลือกใช้แบบไหนดี