Posts Tagged ‘wp fastest cache’

วิธีทำให้เว็บไซด์ (WordPress) โหลดเร็วขึ้น 300-500% (0.7 วินาที)

ทำให้เว็บไซด์โหลดเร็วขึ้น 300-500% ด้วย WP Fastest Cache

นักพัฒนาเว็บไซด์ที่ทำเว็บไซด์ด้วย WordPress หากมีปัญหาเรื่องความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซด์ช้า วิธีการทำคือ ต้องหา Caching Plugins มาใช้งาน เพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซด์ และ Plugins ที่ได้รับความนิยมตัวหนึ่งคือ W3 Total Cache

แต่วันนี้ มาแนะนำ Caching Plugins ที่ชื่อ WP Fastest Cache ซึ่งอาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่ แต่จากการใช้งานส่วนตัวแล้ว ค่อนข้างประทับใจกับผลลัพธ์ที่ได้ เพราะปกติหน้าเว็บไซด์ที่เราทำด้วย WordPress จะใช้เวลาโหลดประมาณ 3-5 วินาที กว่าจะแสดงผลสมบูรณ์ แม้ว่าจะใช้ VPS SSD แล้วก็ตาม

เมื่อเราติดตั้ง Plugins: WP Fastest Cache เข้าไป และตั้งค่าเล็กน้อย ทำให้หน้าเว็บไซด์ใช่้เวลาโหลดเพียง 0.7 วินาที ความเร็วเพิ่มขึ้น 300-500%

เรามาเริ่มติดตั้ง plugins ตัวนี้ เพื่อใช้งานนี้กันเลยดีกว่าครับ