Posts Tagged ‘inode’

inode คืออะไร

inode คืออะไร


inode ในความหมายของ การใช้งานโฮสติ้งคือ จำนวนไฟล์ที่อยู่ในโฮสติ้งนั้นๆ เช่น *.jpg, *.png, *.html, *.php, *.js, *.css เป็นต้น

โดยปกติผู้ให้บริการ (Hosting Provider) จะมีการกำหนด inode ไว้ต่อบัญชี (Account) เช่น 50,000ไฟล์ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าบางรายทำการใส่ไฟล์ในโฮสติ้งนั้นๆ เยอะเกินไป เป็นเหตุทำให้ระบบโฮสติ้งโดยรวมมีปัญหาได้