Posts Tagged ‘domain’

ต้องการมีเว็บไซด์ จะเริ่มต้นอย่างไร

การทำเว็บไซด์จะมีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ
1. เว็บไซด์ (Website)
2. โฮสติ้ง (Hosting)
3. โดเมน (Domain)

1. เว็บไซด์ (Website)
จะมีอยู่ 2 แบบคือทำเองหรือจ้างคนอื่นทำเว็บไซด์
– ถ้าจ้างคนทำเว็บไซด์ก็ง่ายเลยเพียงแค่ เตรียมข้อมูลที่จะใส่ลงในเว็บไซด์, หาผู้รับทำเว็บไซด์, ตกลงราคากันให้เรียบร้อย ก็จะได้เว็บไซด์ตามที่เราต้องการ
– ถ้าทำเว็บไซด์เอง ก็มีอีก 2 แบบ คือใช้ระบบเว็บไซด์สำเร็จรูป (CMS) เช่น Joomla, WordPress เป็นต้น หรือจะเขียนโปรแกรมเว็บไซด์เองเลยก็ได้

Child Nameserver คืออะไร

Child Nameserver เป็นการตั้งค่าที่นักพัฒนาเว็บไซด์มองข้ามไปมากที่สุด ส่วนมากจะพูดถึงแต่เรื่อง Nameserver เท่านั้น

ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เมื่อเราเช่าโฮสติ้ง ผู้ให้บริการจะแจ้ง nameserver มาให้เรา เช่น ns1.phalconhost.com, ns2.phalconhost.com เป็นต้น และเราก็เอาค่านี้ไปใส่ในช่อง nameserver ของโดเมน ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อย

โดเมน (Domain) คืออะไร

โดเมนเนม (Domain Name) หรือเรียกสั้นๆว่า โดเมน อาจจะอธิบายแบบง่ายๆ คือชื่อของเว็บไซด์ต่างๆ เช่น tinicorn.com, tinicorn.co.th เป็นต้น ซึ่งทุกคนเมื่อเข้าเว็บไซด์ต่างๆ ย่อมได้เห็นกันอยู่ประจำอยู่แล้วแต่อาจจะไม่รู้เรียกว่าอะไรเท่านั้น

โดเมนจะมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

http://blog.example.com/download/price.html