Posts Tagged ‘domain’

ต้องการมีเว็บไซด์ จะเริ่มต้นอย่างไร

การทำเว็บไซด์จะมีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ
1. เว็บไซด์ (Website)
2. โฮสติ้ง (Hosting)
3. โดเมน (Domain)

1. เว็บไซด์ (Website)
จะมีอยู่ 2 แบบคือทำเองหรือจ้างคนอื่นทำเว็บไซด์
– ถ้าจ้างคนทำเว็บไซด์ก็ง่ายเลยเพียงแค่ เตรียมข้อมูลที่จะใส่ลงในเว็บไซด์, หาผู้รับทำเว็บไซด์, ตกลงราคากันให้เรียบร้อย ก็จะได้เว็บไซด์ตามที่เราต้องการ
– ถ้าทำเว็บไซด์เอง ก็มีอีก 2 แบบ คือใช้ระบบเว็บไซด์สำเร็จรูป (CMS) เช่น Joomla, WordPress เป็นต้น หรือจะเขียนโปรแกรมเว็บไซด์เองเลยก็ได้

ถ้าไม่มีเวลาทำเว็บไซด์ การจ้างให้คนอื่นทำให้ ก็ง่ายดี แต่ถ้าเน้นประหยัดงบหน่อย ก็อาจจะใช้ Joomla หรือ WordPress จะง่ายกว่า ส่วนใครมีความรู้การทำเว็บไซด์ จะเขียนโปรแกรมเว็บไซด์ขึ้นมาเองกับมือ ก็ไม่ว่ากัน

Child Nameserver คืออะไร

Child Nameserver เป็นการตั้งค่าที่นักพัฒนาเว็บไซด์มองข้ามไปมากที่สุด ส่วนมากจะพูดถึงแต่เรื่อง Nameserver เท่านั้น

ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เมื่อเราเช่าโฮสติ้ง ผู้ให้บริการจะแจ้ง nameserver มาให้เรา เช่น ns1.phalconhost.com, ns2.phalconhost.com เป็นต้น และเราก็เอาค่านี้ไปใส่ในช่อง nameserver ของโดเมน ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อย

แต่ถ้าเป็นผู้ที่ใช้งาน VPS และต้องการมีชื่อ nameserver นี้เอง ให้เป็นชื่อตัวเอง เช่น ns1.yourdomain.com ns2.yourdomain.com เป็นต้น เราจะต้องมีการตั้งค่า 2 ตัวคือ สร้าง child nameserver และสร้าง A Record ในระบบ DNS Server

โดเมน (Domain) คืออะไร

โดเมนเนม (Domain Name) หรือเรียกสั้นๆว่า โดเมน อาจจะอธิบายแบบง่ายๆ คือชื่อของเว็บไซด์ต่างๆ เช่น tinicorn.com, tinicorn.co.th เป็นต้น ซึ่งทุกคนเมื่อเข้าเว็บไซด์ต่างๆ ย่อมได้เห็นกันอยู่ประจำอยู่แล้วแต่อาจจะไม่รู้เรียกว่าอะไรเท่านั้น

โดเมนจะมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

http://blog.example.com/download/price.html