Posts Tagged ‘Child Nameserver’

Child Nameserver คืออะไร

Child Nameserver เป็นการตั้งค่าที่นักพัฒนาเว็บไซด์มองข้ามไปมากที่สุด ส่วนมากจะพูดถึงแต่เรื่อง Nameserver เท่านั้น

ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เมื่อเราเช่าโฮสติ้ง ผู้ให้บริการจะแจ้ง nameserver มาให้เรา เช่น ns1.phalconhost.com, ns2.phalconhost.com เป็นต้น และเราก็เอาค่านี้ไปใส่ในช่อง nameserver ของโดเมน ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อย

แต่ถ้าเป็นผู้ที่ใช้งาน VPS และต้องการมีชื่อ nameserver นี้เอง ให้เป็นชื่อตัวเอง เช่น ns1.yourdomain.com ns2.yourdomain.com เป็นต้น เราจะต้องมีการตั้งค่า 2 ตัวคือ สร้าง child nameserver และสร้าง A Record ในระบบ DNS Server