จะแน่ใจได้อย่างไรว่า “Hosting/VPS/Cloud” จะปลอดภัย หากไม่มีระบบสำรองข้อมูลรายวัน (Daily Backup)?

สำรองข้อมูลแบบรายวัน (Daily Backup)

มีลูกค้าหลายท่านมาสอบถามทีมงาน PhalconHost ของเราว่า “มีบริการ Cloud หรือไม่ เพราะต้องการความปลอดภัยของข้อมูล ระบบไม่ล่ม สามารถขยายได้ง่าย”

ทีมงานเราจึงตอบไปว่า “เราไม่มีบริการ Cloud ครับผม แต่มีระบบสำรองข้อมูลรายวัน ระบบไม่ล่มง่ายๆ เพราะใช้อุปกรณ์ Enterprise เกรด และสามารถขยายระบบได้ ไม่มีปัญหาครับ”