Posts Tagged ‘less’

LESS คืออะไร ใครยังเขียน CSS อยู่ต้องอัพเดตด่วน


LESS คืออะไร มาแล้วรูปแบบการเขียน CSS แบบใหม่ ที่จะทำให้ชีวิต Frontend ง่ายขึ้นเยอะ หรือคนทำเว็บไซด์อย่างเราๆ ท่านๆนี่เอง

LESS เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบหนึ่ง มีรูปแบบการเขียนคล้ายกับ CSS เลยทีเดียว แต่จะมีการประกาศตัวแปร มีฟังก์ชั่น มีการ บวก ลบ คูณ หาร มีการนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) ได้เหมือนเขียน OOP เลย เรียกการเขียนโปรแกรมแบบ LESS อีกอย่างหนึ่งว่า CSS pre-processor