Posts Tagged ‘programming’

การเขียนโปรแกรมเป็นทีม ต้องทำอย่างไร


โดยปกติแล้ว ท่านใดที่อยู่ในสายการเขียนโปรแกรม คงรู้ว่าการเขียนโปรแกรมนั้นส่วนมาก มักจะฉายเดี่ยว หรือทำงานคนเดียว หรือแม้แต่ทำงานกันเป็นทีม แต่ก็จะแบ่งหน้าที่กันทำงานเป็นส่วนๆ เช่น คนนี้ทำ Design คนนี้ทำ Programming คนนี้ดูเรื่อง Server คนนี้ดูเรื่องหลังบ้าน อะไรอย่างนี้

MVC คืออะไร ผมก็ใช้อยู่นะ

ถ้าพูดถึง MVC หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่คนที่ได้ยินหรือเคยได้เขียนโปรแกรมโดยใช้ MVC อาจจะเขียนโปรแกรมไม่อยู่ในรูปแบบ MVC ก็ได้ เพราะอะไรนั้นหรือ อย่างหนึ่งคือ เราจะมีเหตุผลที่ทำให้เราไม่ทำตามรูปแบบ MVC ยังไงล่ะ