โครงการบ่มเพาะนักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Hero Team)

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 บริษัท ทินิคอร์น จำกัด (PhalconHost) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิโดยแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Hero Team)

โดยบริษัทได้สนับสนุนโครงการดังนี้
– จัดสร้างระบบ Cloud Server ให้ใช้งาน ในปี 2565 – 2567 มูลค่า 1,500,000 บาท
– เครื่องคอมพิวเตอร์ Macbook จำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้ใช้ในโครงการ
– ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษารวม 5 ทุน เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท
– เงินสนุนเพื่อใช้จ่ายในโครงการ 120,000 บาท

โดยฝ่ายบริหาร บริษัท ทินิคอร์น จำกัด และนายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมรับมอบ ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

PhalconHost จัดกิจกรรมส่งมอบของขวัญพิเศษแทนคำขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจและสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา

สวัสดีปีใหม่ 2564 ลูกค้าที่มีอุปการคุณทุกท่าน

ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ทีมงาน PhalconHost จัดกิจกรรมส่งมอบของขวัญพิเศษแทนคำขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจและสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา รบกวนลูกค้าที่ต้องการให้เราส่งของขวัญพิเศษ กรุณากรอกข้อมูลที่ด้านล่างนี้
( มีจำนวนจำกัดเพียง 300 ท่านเท่านั้น )

PhalconHost แจ้งเปลี่ยนที่อยู่บริษัทใหม่

PhalconHost แจ้งเปลี่ยนที่อยู่บริษัทใหม่

เรียนลูกค้าทุกท่าน

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563  บริษัท ทินิคอร์น จำกัด ได้มีการเปลี่ยนที่อยู่บริษัทใหม่

** การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล สำหรับการออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย, ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้, ใบเสนอราคา และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างลูกค้าและ PhalconHost เท่านั้น  **

“จะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการ หรือการใช้งานของลูกค้าแต่อย่างใด”

ที่อยู่เดิม
บริษัท ทินิคอร์น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
210/136 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ที่อยู่ใหม่
บริษัท ทินิคอร์น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
18/116 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8-2 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

(more…)