โดเมน (Domain) คืออะไร

โดเมนเนม (Domain Name) หรือเรียกสั้นๆว่า โดเมน อาจจะอธิบายแบบง่ายๆ คือชื่อของเว็บไซด์ต่างๆ เช่น tinicorn.com, tinicorn.co.th เป็นต้น ซึ่งทุกคนเมื่อเข้าเว็บไซด์ต่างๆ ย่อมได้เห็นกันอยู่ประจำอยู่แล้วแต่อาจจะไม่รู้เรียกว่าอะไรเท่านั้น

โดเมนจะมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

http://blog.example.com/download/price.html

http:// คือ โปรโตคอล (Protocol) หรือรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
blog คือ โดเมนย่อย (Subdomain)
example คือ ชื่อโดเมนหลัก
.com คือ นามสกุลของโดเมนเนม
download คือ ชื่อโฟลเดอร์เก็บไฟล์ (Directory)
price.html คือ เว็บเพจ (Web Page)

จากตัวอย่าง ถ้าดูให้ดีๆ แล้วโดเมนมีส่วนประกอบหลายส่วนมาก แต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องโดเมน หรือชื่อเว็บไซด์จะพูดแบบรวบรัดคือ example.com หรือ www.example เท่านั้น
ส่วนตัวอื่นๆ ก็ไม่ได้เอามาพูดเพราะมันเป็นรายละเอียดย่อยเกินไป

Tags:

Trackback from your site.

admin

PhalconHost Team | Line id: @PhalconHost | Tel: 096-520-7008

Leave a comment