Child Nameserver คืออะไร

Child Nameserver เป็นการตั้งค่าที่นักพัฒนาเว็บไซด์มองข้ามไปมากที่สุด ส่วนมากจะพูดถึงแต่เรื่อง Nameserver เท่านั้น

ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เมื่อเราเช่าโฮสติ้ง ผู้ให้บริการจะแจ้ง nameserver มาให้เรา เช่น ns1.phalconhost.com, ns2.phalconhost.com เป็นต้น และเราก็เอาค่านี้ไปใส่ในช่อง nameserver ของโดเมน ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อย

แต่ถ้าเป็นผู้ที่ใช้งาน VPS และต้องการมีชื่อ nameserver นี้เอง ให้เป็นชื่อตัวเอง เช่น ns1.yourdomain.com ns2.yourdomain.com เป็นต้น เราจะต้องมีการตั้งค่า 2 ตัวคือ สร้าง child nameserver และสร้าง A Record ในระบบ DNS Server

การสร้าง Child Name Server ใน ResellerClub

ขั้นแรกให้เข้าไปที่ระบบจัดการโดเมน และสร้าง Child nameserver โดยจะมีช่องให้ใส่ชื่อ child nameserver ที่ต้องการ และใส่ IP ที่จะให้วิ่งไปที่ไหน  ดังรูปที่ 1

การสร้าง A Record ใน DirectAdmin

จากนั้นให้เข้าไปที่ระบบจัดการ DNS Record
ถ้าใช้ DirectAdmin สามารถเข้าไปที่เมนู DNS Management และเข้าไปสร้าง A Record โดยใส่ชื่อ child nameserver และ ip เข้าไปได้เลย ดังรูปที่ 2

เมื่อเสร็จ 2 ขั้นตอนนี้แล้ว ก็สามารถนำ child nameserver นี้ไปใช้ได้เลยครับ

หมายเหตุ:
ผู้ให้บริการจดโดเมนจะเรียการตั้งค่านี้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นต้องตรวจสอบให้ดีว่าผู้ให้บริการเรียกว่าอะไร เช่น
– ResellerClub จะเรียกว่า Child Nameserver
– GoDaddy จะเรียกว่า Host Names

Tags: ,

Trackback from your site.

admin

PhalconHost Team | Line id: @PhalconHost | Tel: 096-520-7008

Leave a comment