การแก้ไขไฟล์ php.ini ใน CentOS 6.7

เมื่อต้องการแก้ไขไฟล์ php.ini ก่อนอื่นต้องรู้ว่าไฟล์ php.ini อยู่ที่ไหน โดยดูง่ายๆด้วยคำสั่ง

php --ini
แสดง path ของ php.ini

ซึ่งจะแสดง path ของไฟล์ php.ini ที่ติดตั้งอยู่ใน VPS ดังรูปที่ 1

เมื่อเรารู้ว่าไฟล์ อยู่ทีไ่หนแล้ว ก็เปิดไฟล์ php.ini มาแก้ไข อาจจะใช้ vi command ก็ได้เช่น

vi /usr/local/lib/php.ini

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ restart apache เพื่อให้ค่าต่างๆที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยใช้คำสั่ง

service httpd restart

Tags: ,

Trackback from your site.

admin

PhalconHost Team | Line id: @PhalconHost | Tel: 096-520-7008