การเลือกเวอร์ชั่น php บนระบบโฮสติ้ง (DirectAdmin)

การเลือกเวอร์ชั่น php บนระบบโฮสติ้ง (DirectAdmin)

ระบบจัดการโฮสติ้ง (DirectAdmin) สามารถติดตั้ง php ได้หลายเวอร์ชั่น ซึ่งโดยปกติผู้ให้บริการโฮสติ้งจะติดตั้งไว้ประมาณ 2 เวอร์ชั่น เช่น php 5.5, php 7.2 หรือ php 5.6, php 7.2 เป็นต้น

ลูกค้าที่ใช้งานบริการ VIP Hosting SSD สามารถเลือกเวอร์ชั่น php ได้ง่ายๆ ดังนี้

1.Login เข้าระบบโฮสติ้ง DirectAdmin

คลิกที่เมนู “Domain Setup”
เลือก โดเมน ที่ต้องการเปลี่ยนเวอร์ชั่น php
เลือกเวอร์ชั่น php ตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “Save”

เมื่อเรียบร้อยแล้ว รอประมาณ 10-30 วินาที ระบบโฮสติ้งก็จะรันเป็นเวอร์ชั่น php ที่เลือกไว้ ตามต้องการครับ

*สำหรับลูกค้า PhalconHost ที่ใช้ระบบ VPS ท่านไหนที่ไม่มีเมนูให้เลือกเวอร์ชั่น php สามารถแจ้งให้ทีมงาน PhalconHost ติดตั้งให้เพิมเติมได้ครับ

*สำหรับลูกค้า PhalconHost ที่ใช้บริการโฮสติ้ง แต่ไม่มีเมนูเลือกเวอรืชั่น PHP แสดงว่าใช้บริการโฮสติ้งตัวเดิม ท่านสามารถแจ้งย้ายไปที่ระบบโฮสติ้งแบบ VIP Hosting SSD ได้ครับ

Tags: ,

Trackback from your site.

admin

PhalconHost Team | Line id: @PhalconHost | Tel: 096-520-7008