การจัดการซับโดเมน (Subdomain Management)

ซับโดเมน หรือ เว็บไซด์รอง (subdomain) เป็นการสร้างเว็บไซด์ย่อยภายใต้ชื่อเว็บไซด์หลัก เช่น
โดเมนหลัก phalconhost.com เก็บไฟล์เว็บไซด์ไว้ที่ /home/phalconhost/domains/phalconhost.com/public_html
ซับโดเมน site1.phalconhost.com เก็บไฟล์เว็บไซด์ไว้ที่ /home/phalconhost/domains/phalconhost.com/public_html/site1

โดยซับโดเมนนี้ สามารถจะสร้างกี่ชื่อก็ได้ ทำให้สะดวกในการทำเว็บไซด์หลายๆตัว แต่ต้องการให้อยู่ภายใต้เว็บไซด์หลักด้วย และเมื่อเรากดสร้าง Subdomain ในระบบจัดการโฮสติ้ง (DirectAdmin), ระบบจะสร้าง VirtualHost, DNS A Record ให้ ซึ่งเราไม่ต้องทำเรื่องเหล่านี้เอง แต่ถ้าไม่ได้ใช้ระบบจัดการโฮสติ้ง ก็ต้องสร้าง VirtualHost และ DNS A Record ขึ้นมาใช้งานเอง ซับโดเมนนี้ถึงจะใช้งานได้

* หมายเหตุ: เมื่อมีการสร้าง Subdomain ขึ้นมาใหม่ ส่วนมากจะรอเวลาไม่กี่นาที ก็เข้าใช้งานซับโดเมนได้ทันที